loading

Konwersja świadectw kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO) na certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego

Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych, dokumenty obejmujące między innymi kwalifikacje osób wykonujących loty bezzałogowymi statkami powietrznymi, wydane na podstawie prawa krajowego zachowują ważność do 1 stycznia 2022r. Do tej daty, zgodnie z rozporządzeniem, państwa członkowskie dokonują konwersji uprawnień.

Założenia:

  • Konwersja uprawnień jest nieobowiązkowa i może nastąpić jedynie na wniosek interesanta;
  • Każdy pilot jest zobowiązany do samodzielnego zarejestrowania się w systemie informatycznym, podania wymaganych danych oraz potwierdzenia stosownych oświadczeń, które nie były wymagane podczas ubiegania się o świadectwo UAVO;
  • Podstawowym warunkiem konwersji jest posiadanie świadectwa kwalifikacji UAVO z ważnym uprawnieniem podstawowym wraz z przynajmniej jednym ważnym uprawnieniem dodatkowym;
  • W przypadku nieważnego świadectwa kwalifikacji należy uzyskać uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem UE;
  • Operator podczas rejestracji podaje aktualne dane. Dane zawarte w systemie ULC mogą zawierać np. nieaktualne dane adresowe, numery telefonów czy adresy e-mail.


Uzyskiwane uprawnienia:

W przypadku dotychczas uzyskanych i ważnych uprawnień VLOS po konwersji uzyskuje się uprawnienia do lotów w kategorii otwartej (A1,A2,A3) oraz uprawnienie do lotów w kategorii szczególnej zgodnie z Krajowymi Scenariuszami Standardowymi obejmującymi loty VLOS.

W przypadku dotychczas uzyskanych i ważnych uprawnień BVLOS po konwersji uzyskuje się uprawnienia do lotów w kategorii otwartej (A1,A2,A3) oraz uprawnienie w kategorii szczególnej do lotów zgodnie z Krajowymi Scenariuszami Standardowymi obejmującymi loty VLOS i BVLOS.

Należy pamiętać, że pomimo konwersji uprawnień każdy pilot drona jest zobowiązany do zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa.