loading

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich w Części 1 Załącznika zawiera opisy klas bezzałogowców, które zostaną dopuszczone do lotów w tzw. kategorii otwartej operacji z użyciem BSP.

Wszystko o kategorii otwartej operacji z użyciem dronów będzie w kolejnej części wprowadzenia do przepisów UE. Póki co skupię się na opisie klas bezzałogowców, a te zostały oznakowane kolejno: C0, C1, C2, C3, C4.

Z rozporządzenia delegowanego:

(3) Kiedy producent wprowadza na rynek bezzałogowe systemy powietrzne z zamiarem udostępnienia go napotrzeby operacji w ramach kategorii „otwartej” i w związku z tym umieszcza na nim etykietę identyfikacyjną tej klasy, zobowiązany jest zapewnić zgodność tego bezzałogowego systemu powietrznego z wymogami dotyczącymi tej klasy.

(19) Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do każdego bezzałogowego systemu powietrznego przeznaczonego do eksploatacji w ramach kategorii „otwartej”, który jest nowy na unijnym rynku, niezależnie od tego czy jest to nowy bezzałogowy system powietrzny wyprodukowany przez producenta mającego siedzibę w Unii, czy też nowy lub używany bezzałogowy system powietrzny importowany z państwa trzeciego.

Ponieważ obydwa rozporządzenia unijne (delegowane i wykonawcze) weszły w życie 1 lipca 2019r. i zaczną obowiązywać z dniem 1 lipca 2020r. możecie spodziewać się, że nowe drony wprowadzane na europejski rynek sprzedaży będą miały oznakowanie zgodne z nowym prawem. Będą to etykiety symbolizujące poszczególne klasy bezzałogowców i świadczące o ich zgodności z wymogami określonymi w Części 1 Załącznika do rozporządzenia delegowanego

Dwie definicje, które przydadzą się do zrozumienia opisów klas bezzałogowców:

„jednoznaczna zdalna identyfikacja” oznacza system lokalnego rozpowszechniania informacji o eksploatowanym bezzałogowym statku powietrznym, w tym jego oznakowania, pozwalający uzyskać te informacje bez fizycznego dostępu do bezzałogowego statku powietrznego;

„świadomość przestrzenna” oznacza funkcję wykrywania potencjalnych naruszeń ograniczeń przestrzeni powietrznej w oparciu o dane przekazane przez państwa członkowskie i ostrzegania o nich pilota bezzałogowego statku powietrznego, aby mógł niezwłocznie podjąć skuteczne działanie w celu zapobieżenia tym naruszeniom;

Klasy C0-C4 bezzałogowców wg nowego prawa unijnego:

KLASA C0

 • Masa: do 250g
 • Maksymalna prędkość lotu: <19m/s
 • Ograniczenie wysokości: maks. 120m nad punktem startu
 • Zasilanie: energia elektryczna o napięciu nominalnym nieprzekraczającym 24 V prądu stałego lub równoważnym napięciem prądu naprzemiennego
 • Zastosowanie: we wszystkich podkategoriach Kategorii Otwartej
 • Przykładowe konstrukcje (pod względem wagi): DJI Mavic Mini

KLASA C1

 • Masa: do 900g (lub generujące energię kinetyczną uderzenia mniejszą niż 80J)
 • Maksymalna prędkość lotu: <19m/s
 • Ograniczenie wysokości: maks. do 120m nad punktem startu lub jest on wyposażony w system ograniczający wysokość nad poziomem terenu lub nad punktem startu do 120 m lub do wartości wybieranej przez pilota bezzałogowego statku powietrznego
 • Zasilanie: energia elektryczna o napięciu nominalnym nieprzekraczającym 24 V prądu stałego lub równoważnym napięciem prądu naprzemiennego
 • Zdalna identyfikacja: TAK, wymagana
 • Świadomość przestrzenna: TAK, wymagana
 • Oświetlenie: TAK, wymagane
 • Ostrzeżenie o stanie baterii: TAK, wymagane
 • Zastosowanie: we wszystkich podkategoriach Kategorii Otwartej
 • Przykładowe konstrukcje (pod względem wagi): DJI Mavic Air, Yuneec Mantis Q, Yuneec Mantis G, DJI Mavic Pro

KLASA C2

 • Masa: do 4kg
 • Maksymalna prędkość lotu: brak, wymagany tryb wolnego lotu (o ile nie jest stałopłatem) włączany z aparatury i ograniczony do prędkości <3m/s w poziomie
 • Ograniczenie wysokości: maks. do 120m nad punktem startu lub jest on wyposażony w system ograniczający wysokość nad poziomem terenu lub nad punktem startu do 120 m lub do wartości wybieranej przez pilota bezzałogowego statku powietrznego
 • Zasilanie: energia elektryczna o napięciu nominalnym nieprzekraczającym 48 V prądu stałego lub równoważnym napięciem prądu naprzemiennego
 • Zdalna identyfikacja: TAK, wymagana
 • Świadomość przestrzenna: TAK, wymagana
 • Oświetlenie: TAK, wymagane
 • Ostrzeżenie o stanie baterii: TAK, wymagane
 • Zastosowanie: w podkategoriach A2 (blisko ludzi, ale nie bliżej niż 5m lub 30m w poziomie) i A3 (z dala od ludzi) Kategorii Otwartej
 • Przykładowe konstrukcje (pod względem wagi): DJI Mavic 2 Pro/Zoom, DJI Phantom 4 (A/P), DJI Inspire 1/2, Yuneec Typhoon H (Plus/H520)

KLASA C3

 • Masa: do 25kg
 • Maksymalna prędkość lotu: –
 • Ograniczenie wysokości: maks. do 120m nad punktem startu lub jest on wyposażony w system ograniczający wysokość nad poziomem terenu lub nad punktem startu do 120 m lub do wartości wybieranej przez pilota bezzałogowego statku powietrznego
 • Zasilanie: energia elektryczna o napięciu nominalnym nieprzekraczającym 48 V prądu stałego lub równoważnym napięciem prądu naprzemiennego
 • Zdalna identyfikacja: TAK, wymagana
 • Świadomość przestrzenna: TAK, wymagana
 • Oświetlenie: TAK, wymagane
 • Ostrzeżenie o stanie baterii: TAK, wymagane
 • Dodatkowe wymogi: maksymalny typowy wymiar musi wynosić mniej niż 3 m
 • Zastosowanie: tylko do podkategorii A3 (z dala od ludzi) Kategorii Otwartej
 • Przykładowe konstrukcje (pod względem wagi i wymiarów): DJI Matrice 200/210, DJI Matrice 600

KLASA C4 (MODELE STATKÓW POWIETRZNYCH)

 • Masa: do 25kg
 • Dodatkowe wymogi: brak trybów automatycznych z wyjątkiem standardowej stabilizacji lotu
 • Zastosowanie: tylko do podkategorii A3 (z dala od ludzi) Kategorii Otwartej.

Całe zestawienie w wersji skróconej w formie tabeli: